ACASA

 

ANIMARE TERITORIU

ASOCIAȚIA COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA

 

Asociația „Community Lead Local Development Câmpina”, entitate care oferă structura organizațională necesară pentru implementarea conceptului “Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității” la nivelul comunității.

Conform statutului, CLLD Câmpina este un „instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2021-2027, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), reprezentat de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), dar și un „instrument care se adresează unor teritorii subregionale specifice, fiind gestionat de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale”.

Prin această asociere se caută o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate din Municipiul Campina, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE+.

În cadrul proiectului POIDS – ” Sprijin pregatitor pentru elaborare SDL – Asociația CLLD CÂMPINA”, cod SMIS 305046, Asociația CLLD CÂMPINA – invită toate entitățile interesate să devină membri ai Asociației prin depunerea documentelor necesare la sediul asociației, Str. Ana Ipătescu nr. 7, Câmpina.

 

 

INFORMARE

 

În data de 14.09.2023, a fost depusă Cererea de finanțare privind ”Sprijin pregatitor pentru elaborare SDL – Asociația CLLD CÂMPINA” – cod Mysmis 305046 în cadrul Apelului – PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai putin dezvoltate.

 

Obiectiv general: Cresterea incluziunii economice si sociale a comunitatile marginalizate din municipiul Campina prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

 

Obiective specifice:

  • OS1 – Cresterea implicarii populatiei din zonele marginalizate ale municipiului Campina in solutionarea problemelor locale prin derularea de actiuni de delimitare a zonei urbane marginalizate, activitati de animare si facilitare;
  • OS2 – Realizarea unei cercetari de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Campina, cu accent pe ZUM, in urma careia se va face diagnosticul nevoilor si problemelor populatiei din teritoriul SDL;
  • OS3 – Animarea si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL, prin intermediul unor actiuni desfasurate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Campina;
  • OS4 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din municipiul Campina prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare local;
  • OS5 – Promovarea principiilor orizontale – dezvoltare durabila, egalitate de sanse si nediscriminare, accesibilitate pentru persoanele cu handicap, aspecte de mediu prin implementarea de actiuni care vizeaza in mod direct respectarea mediului inconjurator, aplicand principiile: reducem, reutilizam, reciclam si educam!

 

Rezultate previzionate:  1 Strategie de Dezvoltare Locală

Buget (cost forfetar): 205.225,00 lei

Durata implementare: 3 luni ( septembrie – noiembrie 2023)

 

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide