Proiect

Funcționare Asociația COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) CÂMPINA

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
A.2. ANIMARE, FORMARE SI INFORMARE

A.2.1.Consolidarea capacitatii actorilor locali / partenerilor / personalului GAL prin inovare sociala, egalitate de sanse si dezvoltare durabila in vederea implementarii SDL

A.3. EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

A.3.1 Elaborarea procedurilor necesare derularii procesului de lansare, evaluare si selectie a proiectelor in mod eficient, nediscriminatoriu si transparent

A.4. IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE PROIECTE/SDL

A.4.1 Monitorizarea implementarii proiectelor, instrument de indeplinirea
angajamentelor asumate prin SDL, de asigurare a respectarii principiilor de
nediscriminare si dezvoltare durabila

A.5. SPRIJIN LOGISTIC FUNCTIONARE CLLD CÂMPINA

A.5.1 Sprijin logistic general in functionarea GAL

02 decembrie 2020

Asociația COMMUNITY LED-LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA finanțează primele două blocuri sociale în Câmpina

 – Domnule președinte Valentin DIMON, de unde are Asociația COMMUNITY LED – LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA bani să finanțeze două blocuri sociale?

– Asociația COMMUNITY LED – LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA este un proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional cu o valoare de 6 milioane euro, obținut printr-o asociere de persoane fizice, ONG-uri și Primăria Câmpina în anul 2019. Proiectul presupune dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. În esență, comunitatea locală decide ce fel de proiecte sunt necesare, în baza unei analize, iar Primăria Câmpina sau alt solicitant nu mai depune proiectul direct la Ministerul Fondurilor Europene, ci îl depune la Asociația COMMUNITY LED – LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA, care realizează evaluarea, selecția și care ulterior monitorizează implementarea proiectului. Din păcate, procedurile birocratice de aprobare a documentelor de organizare a acestor proiecte, de la nivelul ministerelor, nu ne-au lăsat să avansăm mai repede cu finanțările locale.
– Câte proiecte a depus Primăria Câmpina?
Primăria Câmpina a depus un proiect ce vizează construcția a două blocuri sociale, unul în strada Oborului și unul în strada Petrolistului. Valoarea proiectului este de aproximativ 2.300.000 euro. Finanțarea acestor blocuri se va realiza din Programul Operațional Regional. Săptămâna aceasta se va aproba raportul de selecție și evaluare și proiectul va fi transmis la Ministerul Fondurilor Europene pentru etapa finală de contractare.
De asemenea se află în evaluare, în cadrul Asociației COMMUNITY LED – LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA, un proiect ce se va finanța din Programul Operațional Capital Uman, în care Primăria Câmpina este partener alături de Liceul Tehnologic Mecanic, Fundația Zamolxes, Formare Profesională Plus SRL și Asociația Centrul Formatemp, proiect în valoare de aproximativ 1.700.000 euro.
– Au existat foarte multe dezbateri legate de imposibilitatea municipiului Câmpina de a accesa fonduri europene din cauza datoriei de la proiectul „Calea Dacia”. A avut de suferit și proiectul dumneavoastră din această cauză?
Proiectul nostru nu a avut de suferit, iar soluțiile pentru deblocarea situația erau cunoscute de pe vremea administrației Tiseanu. Există un principiu simplu în accesarea fondurilor europene: nu trebuie să ai datorii către autoritățile care gestionează fondurile europene sau către buget. Indiferent de motivul pentru care există aceste datorii. Soluția este simplă:ori plătești, ori eșalonezi, dar certificatul fiscal trebuie să îl prezinti cu datorii zero. Principiul din fondurile europene se completează cu principiul din drept, unde până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a unei hotărâri judecătorești datoria nu este certă, lichidă și exigibilă. Doar că autoritătile care gestionează fondurile europene făceau un exces de zel cu Primaria Câmpina și întârziau sau nu voiau să semneze contractele de finanțare, utilizând ca argument acestă datorie. Cred că vechea administrație era un pic timorată de toate problemele, mai degrabă personale, motiv pentru care nu a propus și adoptat soluția eșalonării. Apreciem asumarea actualei administrații de a eșalona datoriile, pentru că s-a ieșit din dezbaterea legea românească – condiție regulament european. Dăcă Primăria Câmpina va câștiga procesul, banii plătiți se vor întoarce la bugetul local; dacă va pierde procesul, va urma o acțiune în regres împotriva decidenților, deci, cel puțin 10 ani de noi procese.
– Ce proiecte se vor mai finanța în cadrul Asociației COMMUNITY LED – LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA?
Am avut o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Câmpina pentru a discuta despre proiectele pe care dorește administrația locală să le finanțăm, în raport de proiectele pe care le avem stabilite prin contractul inițial de delegare. Am convenit că unele dintre proiectele inițiale nu mai sunt de actualitate sau există o altă abordare a administrației actuale. Am înțeles că există un studiu pregătit pentru un al treilea bloc pe strada Petrolistului și rămâne obligația finanțării Centrului Comunitar Integrat. Pentru aceste două proiecte este necesar să realizăm demersurile de modificare a contractului de delegare inițial.
– Revenind la cele trei blocuri sociale, practic, cine o să primescă un apartament/ garsonieră?
– Asociația COMMUNITY LED – LOCAL DEVELOPMENT CÂMPINA, împreună cu Primăria Câmpina, a realizat o primă etapa de primire de solicitări pentru a putea pe de o parte argumenta numărul și necesitatea finanțării, iar pe de altă parte pentru a crea o listă preliminară. În mod evident, fiind un număr de ani până la finalizarea construcțiilor, persoanele/ familiile înscrise inițial pot să își modifice statutul locativ, în mai rău sau în mai bine! Totodată vor putea să apară și alte cazuri sociale. Când ne vom apropria de finalizarea investițiilor, se va realiza o procedură, respectând obligațiile contractului de finanțare și printr-un proces transparent vor fi selectați beneficiarii. Este prematur să stabilim în acest moment cine sunt beneficiarii.
– Acest tip de finanțare va exista și în viitor?
Anul acesta au fost pregătite de către autoritățile române documentele programatice pentru accesarea fondurilor în perioada 2021-2027. În conformitate cu aceste documente, proiectele de tipul acesta – „dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” -vor putea primi o finanțare de aproximativ 10 milioane euro. În acest sens sunt condiții care trebuie îndeplinite, motiv pentru care am deschis un dialog cu actuala administrație în vederea primirii sprijinului necesar.
– Așteptăm cu interes primele rezultate concrete și vă dorim succes!
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide