GHIDURI POR / POCU

Ghid specific in consultare publica pentru Axa 9, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – VARIANTA IN CONSULTARE PUBLICA

Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

AM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică „ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – Etapa a III-a a mecanismului DLRC” aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ordin

Anexe pdf

Anexe word si xlsx

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide